Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Proponowane przez Nas usługi realizujemy w formie jednorazowych zleceń bądź umów abonamentowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pierwszy audyt stanu BHP i P.POŻ. oraz wycena są darmowe.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in.:

 • Szkolenia wstępne przy przyjęciu do pracy;

 • Szkolenia okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno – biurowi, pracownicy inżynieryjno – techniczni, pracownicy na stanowiskach robotniczych);

 • Samokształcenie kierowane (e-Learning);

 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

 • Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej (wypadek przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy) i prowadzenie postępowania powypadkowego;

 • Instrukcje BHP;

 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna);

 • Kontrola warunków BHP w firmie (roczna analiza stanu BHP oraz kontrole problemowe);

 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

 • Udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy;

 • Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

 • Zaopatrzenie firmy w artykuły BHP (znaki bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice, odzież oraz środki ochrony indywidualnej);

 • Organizujemy pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy.