O firmie

Firma

Nasz ZespółPROTECT-BHP jest nowoczesną firmą zajmującą się kompleksową obsługą firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Obsługa ta odbywa się na zasadzie outsourcingu BHP, czyli na powierzeniu zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy, co pozwala pracodawcy na skupieniu się na innych zadaniach. Nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje pozwalające nam na wykonywanie zawodu oraz aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów, którą na bieżąco uzupełniamy. Zadbamy o spełnienie wszystkich wymagań dotyczących bezpiecznej pracy, co pozwoli na uniknięcie kar nałożonych przez instytucje kontrolujące. Zapraszamy do współpracy!

Kwalifikacje posiadane przez pracowników firmy w zakresie:

1. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Poznańskiej
  • Certyfikat ukończenia szkolenia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, ISRS oraz SCC
  • Świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego
  • Wieloletnie doświadczenie praktyczne w dziedzinie BHP

2. Ochrony Przeciwpożarowej:

  • Zaświadczenie ukończenia kursu dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
  • Zaświadczenie ukończenie kursu konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego

3. Pierwszej pomocy:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz tytuł ratownika
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych z zakresu ratownictwa medycznego oraz tytuł ratownika medycznego

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHPZajmujemy się kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Proponowane przez Nas usługi realizujemy w formie jednorazowych zleceń bądź umów abonamentowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Pierwszy audyt stanu bezpieczeństwa oraz wycena są darmowe.

więcej

Ochrona przeciwpożarowa

ppoz-side Świadczymy usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w skład których wchodzą m.in. doradztwo, szkolenia pracowników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego oraz przeglądy i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów zgodnie z polska normą PN-EN 3.

więcej

Kursy pierwszej pomocy

ppom-side Przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy dla firm, instytucji, pracodawców, pracowników oraz osób prywatnych. Kursy realizowane są w formie podstawowej (8h) i rozszerzonej (16h). Prowadzone są przez ratowników medycznych zatrudnionych w jednostkach straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

więcej