Ochrona Przeciwpożarowa

Świadczymy usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w skład których wchodzą m.in. doradztwo, szkolenia pracowników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego oraz przeglądy i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów zgodnie z polska normą PN-EN 3.

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • Szkolenia z zakresu P.POŻ.;

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

 • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji P.POŻ.;

 • Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego;

 • Opieka przeciwpożarowa nad obiektem budowlanym;

 • Doradztwo w zakresie P.POŻ.;

 • Współpraca z miejscowymi jednostkami Straży Pożarnej;

 • Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Straż Pożarną;

 • Zaopatrywanie firmy w artykuły P.POŻ. (gaśnice, węże, znaki, urządzenia przeciwpożarowe);

 • Badanie przeciwporażeniowe maszyn, urządzeń i instalacji – potwierdzone protokołem;

 • Naprawy i przeglądy gaśnic (zgodnie z normą PN-EN3);

 • Legalizacja gaśnic i sprzętu P.POŻ.;

 • Utylizacja niesprawnego, zużytego, wycofanego z obrotu sprzętu P.POŻ.;

 • Przeglądy i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;

 • Pomiar ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych;

 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych z suszeniem.

 • Wszystkie kontrole, przeglądy i naprawy potwierdzamy odpowiednim protokołem.