Kursy Pierwszej Pomocy

Przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy dla firm, instytucji, pracodawców, pracowników oraz osób prywatnych. Kursy realizowane są w formie podstawowej (8h) i rozszerzonej (16h). Prowadzone są przez ratowników medycznych zatrudnionych w jednostkach straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Kursy Pierwszej Pomocy przeprowadzają wykwalifikowani instruktorzy. W skład kadry dydaktycznej wchodzą Ratownicy Medyczni cechujący się obszerną wiedzą praktyczna i teoretyczną.

Kursy dzielą się na podstawowe i rozszerzone. Skierowane są dla firm, instytucji, a także dla pracodawców, pracowników i osób prywatnych. Kursy dla firm prowadzimy w naszej siedzibie lub na terenie firmy zamawiającego. Ceny dla grup ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju szkolenia i ilości osób uczestniczących w kursie.

Kursy Pierwszej Pomocy można połączyć z kursem Ochrony Przeciwpożarowej, który obejmuje praktyczne zapoznanie się każdego pracownika z użyciem gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych na terenie danej firmy. W ramach wyżej wymienionych kursów pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej organizujemy eventy dla firm z praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w czasie pożaru i użycia środków gaśniczych.

KURS PODSTAWOWY (8h – 6h zajęć praktycznych i 2h zajęć teoretycznych):
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego;
 • mechanizm urazu;
 • sprawdzanie stanu świadomości;
 • udrażnianie dróg oddechowych;
 • sprawdzanie czynności życiowych;
 • badanie urazowe poszkodowanego;
 • obrażenia poszczególnych części ciała;
 • opatrywanie ran;
 • poszkodowany we wstrząsie;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • nagłe stany w cukrzycy;
 • postępowanie z ranami;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 • porażenie prądem;
 • zadławienia;
 • atak padaczki;
 • pozycja bezpieczna;
 • wzywanie ratownictwa zawodowego;
 • poszkodowany z odmą opłucnową;
 • oparzenia, odmrożenia;
 • znaczenie czasu w urazach;
 • pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji;
 • zatrucia;
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym;
 • pierwsza pomoc psychologiczna;
 • postępowanie w wypadkach komunikacyjnych;
 • sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu;
 • symulowane zdarzenia;
 • użycie defibrylatora AED.

Kurs Podstawowy przeznaczony jest przede wszystkim dla:

 • większości firm i instytucji, w których praca nie jest związana ze szczególnym zagrożeniem;

 • wszystkich osób, które chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy;

 • osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy);

 • każdego, kto w rodzinie lub w grupie znajomych czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozostałych (w życiu codziennym, na wycieczkach, wakacjach);

 • kierowców, którzy często podróżują samochodem (omówienie oraz duża ilość zajęć praktycznych z zakresu wypadków komunikacyjnych).

Kurs daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy. Jest podzielony na część teoretyczną – pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Kurs obejmuje 8 godzin szkoleniowych – 1 dzień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z  pierwszej pomocy.

KURS ROZSZERZONY (16h – 12h zajęć praktycznych i 4h zajęć teoretycznych):
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • sprawdzanie stanu świadomości;
 • udrażnianie dróg oddechowych;
 • sprawdzanie czynności życiowych;
 • badanie urazowe poszkodowanego;
 • krwotok z nosa;
 • obrażenia poszczególnych części ciała;
 • poszkodowany we wstrząsie;
 • poszkodowany z odmą opłucnową;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • nagłe stany w cukrzycy;
 • elementy ratownictwa wodnego;
 • oparzenia, odmrożenia, porażenia prądem;
 • postępowanie z ranami;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
 • zatrucia;
 • zadławienia;
 • atak padaczki;
 • układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach;
 • postępowanie w wypadkach komunikacyjnych;
 • bezpieczeństwo;
 • znaczenie czasu w urazach;
 • ocena mechanizmu zdarzenia;
 • rodzaje wypadków komunikacyjnych a ich konsekwencje;
 • sprawdzanie czynności życiowych;
 • badanie urazowe;
 • postępowanie w nagłych stanach internistycznych;
 • pęknięcie podstawy czaszki;
 • porażenie prądem;
 • hipotermia;
 • pierwsza pomoc psychologiczna;
 • sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu;
 • resuscytacja dzieci, niemowląt;
 • użycie kołnierza szyjnego;
 • zdejmowanie kasku;
 • użycie defibrylatora AED;
 • zastosowanie rurki ustno – gardłowej;
 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy.

Kurs Rozszerzony przeznaczony jest przede wszystkim dla:

 • większości firm i instytucji, w których praca nie jest związana ze szczególnym zagrożeniem;

 • osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy);

 • osób, którym zależy na dokładnym przećwiczeniu technik pierwszej pomocy (kurs zawiera aż 12 godzin zajęć praktycznych);

 • każdego, kto w rodzinie lub w grupie znajomych czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozostałych (w życiu codziennym, na wycieczkach, wakacjach);

 • osób, które z różnych względów mają częsty kontakt z noworodkami, niemowlętami lub dziećmi (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt);

 • kierowców, którzy często podróżują samochodem (omówienie oraz duża ilość zajęć praktycznych z zakresu wypadków komunikacyjnych).

Obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Odpowiednia ilość czasu daje kursantom możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie w sytuacji zagrożenia. Program zawiera dodatkowo trudniejsze elementy, z jakimi kursanci mogą się spotkać ratując ofiary wypadków komunikacyjnych. Kurs Rozszerzony daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych laikowi zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kurs daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy. Jest podzielony na część teoretyczną – pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Kurs obejmuje aż 16 godzin szkoleniowych – 2 dni.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z  pierwszej pomocy.

KURS Pediatryczny (6h – 5h zajęć praktycznych i 1h zajęć teoretycznych):
 • ogólne zasady postępowania z dziećmi;
 • zachowanie dzieci w zależności od wieku;
 • odmienności anatomiczne i fizjologiczne u dzieci;
 • postępowanie na miejscu zdarzenia;
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • zabezpieczenie ratownika;
 • sprawdzanie świadomości;
 • udrażnianie dróg oddechowych;
 • sprawdzanie oddechu i oznak krążenia;
 • badanie manualne;
 • urazy głowy;
 • urazy szyi;
 • urazy klatki piersiowej;
 • urazy brzucha;
 • urazy miednicy;
 • urazy kończyn;
 • urazy kręgosłupa;
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt;
 • użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego;
 • zadławienia;
 • zatrucia;
 • oparzenia;
 • atak astmy oskrzelowej;
 • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej SIDS;
 • drgawki;
 • gorączka;
 • atak padaczki;
 • wzywanie ratownictwa zawodowego.

Kurs Podstawowy przeznaczony jest przede wszystkim dla:

 • osób pracujących w punktach przedszkolnych, przedszkolach i szkołach;

 • osób mających na co dzień kontakt z dziećmi;

 • wszystkich osób, które chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy dzieciom;

 • każdego, kto w rodzinie lub w grupie znajomych czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozostałych (w życiu codziennym, na wycieczkach, wakacjach);

 • rodziców.

Kurs daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Jest podzielony na część teoretyczną – pokaz multimedialny oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Kurs obejmuje aż 6 godzin szkoleniowych – 1 dzień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z  pierwszej pomocy..